sheba ® teeb su
meeldivamaks

Osta

ükskõik milline SHEBA® toode Loosimine toimub
01.08-31.08

VÕIDA
iga päev

luksuslik kassi kratsimisdiivan

Kampaaniareeglid “Sheba 2019”

 1. Kampaania “Sheba 2019” kampaaniatoodete edasimüüja on Mars Eesti OÜ, ettevõtte registrikood 10284926, legal address: Metalli 3, Tallinn, Estonia. Edaspidi nimetatud kui Edasimüüja.
 2. “Sheba 2019” on tarbijamäng (edaspidi nimetatud kui “kampaania”) kordineeritud Havas Estonia poolt, ettevõtte registrikood 10057053, juriidiline aadress: Tartu mnt. 13, 10145, Tallinn, Eesti, edaspidi nimetatud kui Korraldaja.
 3. Kampaania toimub kõigis jaemüügipunktides Eesti Vabariigi territooriumil, kus kampaaniatooteid turustatakse.
 4. Kampaania algab 1. augustil 2019 ja lõpeb 31. augustil 2019. Ajavahemikul 1. august 2019 kell 00:01 kuni 31. august 2019 kell 23.59 on võimalik osaleda kampaanias, ostes ükskõik millise SEHBA toote ning täites registreerimisvormi.
 5. Ostetud SHEBA toodete arv kampaanias osalemiseks on piiramatu.
 6. Kampaanias osalemine on võimalik ainult SHEBA toodete ostmisel kampaania perioodil ning spetsiaalset registreerimisvormi täites veebilehel www.sheba.ee. Kampaanias ei osale SHEBA tooted, mis on omandatud enne või pärast kampaania perioodi, mis on sätestatud reeglite punktis 4
 7. Kampaanias osalejate vanus ei ole piiratud. Kui kampaanias osaleja on alaealine, võib registreerimisvormi täita ja alaealise andmeid esitada ainult osaleja vanemad või eestkostjad, kes vastutavad antud andmete esitamise eest. Nõutav on seadusjärgse esindaja nõusolek võistlusel osalemiseks.Kampaanias osaleja on kohustatud esitama seadusjärgse esindaja nõusoleku, saates seadusjärgse esindaja nõusolekul skaneeritud või loetava foto kirjalikust avaldusest osaleda võistlusel kampaania @havas.ee hiljemalt võistlusele registreerimise ajal. Nõusoleku originaal tuleb seejärel saata võistlusosalise kulul posti või kulleri kaudu täitja aadressile. Seadusjärgse esindaja nõusoleku vorm on määruste lisa nr 1. Seadusjärgse esindaja nõusoleku esitamise kuupäev ei tohi olla hilisem kui võistlusel osalemise registreerimise kuupäev. Eeltingimuseks on, et eespool nimetatud nõusoleku sisus peaks tema e-posti aadress olema märgitud seadusjärgse esindaja poolt. Võistluse korraldaja jätab endale õiguse kontrollida ülaltoodud nõusoleku õigsust tema valitud viisil.
 8. Kampaanias osalemiseks ja auhindade loosimisel osalemiseks palun ostke ükskõik milline SHEBA toode kampaania perioodil 1. augustist 2019 kuni 31. augustini 2019 mis tahes jaemüügipunktis Eesti Vabariigi territooriumil ja registreerige ostukviitung täites registreerimisvorm veebisaidil www.sheba.ee (registreerimine enne või pärast näidatud ajavahemikku loetakse kehtetuks ja säärastel registreerimistel puudub õigus loosimises osalemisele). Registreerimislehel märkige ära kampaanias osaleja ees- ja perekonnanimi, ostukviitungi number, telefoninumber ja e-posti aadress. Registreerimine veebisaidil www.sheba.ee on tasuta. Palun hoidke alles ostutšekk – see on tõendusmaterjal SHEBA toodete ostmise kohta. Registreerimisvormi täitmisel vastutab kampaanias osaleja andmete õigsuse eest.
 9. Kampaanias osaledes ja oma isikuandmete esitamisel annate oma nõusoleku nimetatud andmete kasutamisega reeglites väljatoodud eesmärkidel. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid kasutataks näidatud viisil, siis ärge neid esitage.
 10. Me austame teie privaatsust ja kaitseme teie poolt esitatud isikuandmeid.
 11. Osalejate isikuandmeid kontrollib Edasimüüja.
 12. Andmetöötleja on Korraldaja.
 13. Kampaanias registreerudes annate meile järgmised andmed: osaleja ees- ja perekonnanimi, ostutšeki number, telefoninumber ja e-posti aadress ning nõusoleku teie andmete töötlemiseks. Kui te ei nõustu nende reeglitega, ärge esitage andmeid ega nõudke andmete töötlemise lõpetamist, mis aga võib tähendada, et te ei saa kampaanias osalemist jätkata.
 14. Isikuandmete edastamine kampaanias osaleja poolt on vabatahtlik, kuid kampaaniaga liitumiseks vajalik (sealhulgas eelkõige auhindade väljastamiseks). Isikuandmete esitamine ei ole kohustuslik ega lepinguline. Isikuandmete esitamine ei ole lepingu sõlmimise tingimus ning isik, kelle andmed neile viitavad, ei ole kohustatud neid andma. Isikuandmete esitamata jätmisel ei ole võimalik kampaanias osaleda, puudub õigus auhinnale ning kaebuste esitamisele.
 15. Kasutame teie poolt esitatud isikuandmeid võitja valimiseks, võitjate teavitamiseks, võitja nime teatavaks tegemiseks ja võidu kviitungi numbri avalikustamiseks veebilehel. Samuti selleks, et teiega ühendust võtta, sealhulgas teie päringutele/märkustele vastamiseks. Töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel.Isikuandmeid töödeldakse vastavalt reeglitele ja määrustele ning selleks kohaldatavatele seadustele:

  a) osaleja osalemine võistlusel ja võistluse läbiviimine (põhineb isikuandmete töötlemisel väljendatud nõusolekul – GDPR Artikkel 6.1.a );
  b) suhtlemine võistlusosalistega, sealhulgas auhinna väljaandmiseks, st nimi ja perekonnanimi, aadress – tänav, maja number, sihtnumber, linn, e-posti aadress ja telefoninumber (põhineb isikuandmete töötlemisel väljendatud nõusolekul – GDPR Artikkel 6.1.a );
  c) kaebuse läbivaatamine (põhineb vastutava töötleja õigusliku kohustuse täitmisel) – GDPR Artikkel 6(1)(c));
  (d) taodelda või kaitsta nõudeid (vastutava töötleja õigustatud huvide alusel) – GDPR Artikkel 6(1)(f));
  (e) maksu- ja raamatupidamiskohustuse täitmine, mis põhineb vastutava töötleja õigusliku kohustuse täitmisel – GDPR Artikkel 6(1)(c).

 16. Töötleme ja säilitame kõiki teie isikuandmeid mitte kauem, kui on vajalik nendes reeglites täpsustatud eesmärkidel. Töötleme ja säilitame kampaania korraldamiseks ja täitmiseks vajalikud andmed nii kaua, kui osalete kampaanias ja üks kuu pärast kampaania lõppu. Me hoiame võitjate isikuandmeid 10 aastat. Töötleme ja säilitame andmeid otseturunduse eesmärkidel 3 aastat pärast kampaaniaperioodi lõppu, juhul kui te oma nõusolekut varem tagasi ei võta.Muudel eesmärkidel on andmete säilitamisaeg:

  a) kaebuse esitajate esitatud andmed kuni kaebuse lahendamiseni ;
  b) Võitja andmed auhinna kinnitamise kohta võistluses ja sellega seotud kaebuste dokumendid – säilitatakse võimalike nõuete kaitseks 10 aasta jooksul alates auhinna väljaandmisest,
  c) Auhinna väljastamise kinnitamine – võimalike maksukontrolli eesmärkidel vastavalt määrustele 5 (viis) aastat alates selle aasta algusest, mis järgneb auhinna väljaandmisele.

 17. Me võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kes aitavad meil korraldada ja käivitada mänge ja loteriisid ning hallata seda veebisaiti. Sellised osapooled võivad olla: andmebaasi tarkvara pakkujad; andmebaasi haldusteenused; otseturundusteenused; kullerid jne. Teie andmeid võib edastada ka kolmandatele osapooltele, tagamaks kampaaniaprotsessi ja võitjate läbipaistvus. Teie andmeid võib edastada ka asjakohastele ametiasutustele seaduses selgesõnaliselt nõutud juhtudel.
 18. Osalejatel on õigus:
  1. saada juurdepääs enda andmetele ning taodelda töödeldavate isikuandmete koopiaid;
  2. töödeldavate andmete parandamisele, kustutamisele või piiramisele;
  3. õigus andmete töötlemise kohta vastuväiteid esitada ;
  4. õigusele edastada andmeid;
  5. tühistama igal ajal nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, mis ei mõjuta töötlemise seaduslikkust, mis tehti nõusoleku alusel enne selle nõusoleku tagasivõtmist. ;
  6. kaebuse esitamisele Andmekaitse Inspektsioonile isikuandmete töötlemisega seotud probleemide kohta.
 19. Andmete töötlemiseks rakendame Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses ja ELi üldises andmekaitse määruses sätestatud nõudeid.
 20. Võtame kasutusele vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks, et kõik andmed on kaitstud juhusliku või sihiliku hävimise, kaotsimineku, muutmise, loata avalikustamise või juurdepääsu eest ning kõigi teiste ebaseadusliku töötlemise vormide eest.
 21. Kampaania auhinnafond sisaldab:
  1. 131 PetFusion Luxury kasside kraapimispuud (ühe väärtuseks 49,61€).
 22. Osaleja saab võita ühe auhinna ühe registreerimise kohta. Et suurendada võiduvõimalusi, võib registreerida mitu korda, ostes uuesti SHEBA kampaaniatooteid ning registreerides uue ostukviitungi numbri.
  1. Kui kampaanias osaleja püüab registreerida üht ostukviitungit mitmekordselt, on kampaania korraldajal õigus tühistada need registreerimised, teavitamata sellest osalejat. Iga registreeritud ostukviitungi number peab olema unikaalne ja sellega tagame, et kampaania alused vastavad võrdsuse ja õiglase osalemise põhimõtetele.
  2. Ostutšekil peab olema selgelt ja loetavalt reklaamtoote nimi. Kui ostutšeki andmed on puudulikud, tuleb auhinna kättesaamiseks esitada arve aruanne, millel on selgelt määratletud reklaamtoote nimi ja toote nimi, mis on kirjutatud kviitungi teisele poolele koos müüja allkirja ja allkirja transkriptsiooniga.
 23. Kõigi kampaanias osalejate vahel, kes on registreerinud ostukviitungi alates 01. augustu 2019 00:01 kuni 31. august 2019 23:59 vastavalt reeglites kehtestatud korrale, loositakse auhinnafond järgmistes etappides:
  1. Iga päev alates 2. augustist 2019 kuni 1. septembrini loositakse välja 1 PetFusion Luxury kasside kraapimispuu. Võitjad loositakse juhuslikult ja avalikustatakse samal päeval. Nädalavahetustel valitud toodete võitjad avalikustatakse esmaspäeviti.
  2. Kõik kampaania võitjad valitakse juhusklikult kasutades selleks arvutiprogrammi. Arvesse lähevad kõik kampaania perioodil registreeritud ostukviitungid, mis vastavad kampaania reeglitele.
  3. Kõigi auhindadega seotud maksud makstakse Korraldaja poolt.
 24. Kõigi võitjate nimed koos ostutšeki numbriga avaldatakse veebilehel www.sheba.ee alates 2. Augustist 2019 kuni 1. septembrini 2019.
  1. Kampaanias osaledes nõustuvad osalejad, et kampaania Korraldaja kasutab osalejate andmeid võitjate valimiseks ja avalikult teavitamiseks veebilehel www.sheba.ee.
 25. Kampaania Korraldaja Havas Estonia väljastab auhindu Havas Estonia kontorist aadressil Tartu mnt. 13 Tallinn. Kui osalejal ei ole võimalik kontorisse tulla, siis palume transport kokku leppida e-maili teel kampaania@havas.ee. Võitjad saavad auhinna kätte, esitades isikut tõendava dokumendi ja kampaanias registreeritud ostutšeki.
  1. Ostukviitungil peab olema järgmine teave: kampaaniatoote nimi, ostutšeki number, mis peab vastama kampaanias registreeritud numbrile ja ostu kuupäev, mis peab vastama kampaania perioodile 1. augustist 2019 kuni 31. augustini 2019.
  2. Kui kampaania võitjatel ei ole võimalik esitada käesolevates reeglites nõutud ostutšekki ja isikudokumente või nendes dokumentides sisalduvat teavet või kui see teave ei ühti võitja registreerimisandmetega, siis auhinda ei väljastata.
  3. Kui kampaanias registreeritud ja võitja esitatud andmed ostu kohta ei kattu osaliselt või on muul moel kahtlus, et tegemist on pettusega, jätavad kampaania korraldajad endale õiguse auhinda mitte väljastada.
  4. Võitjad võivad kampaania korraldajatega ühendust e-maili kampaania@havas.ee kaudu, kuid mitte hiljem kui 15. september 2019.
  5. Auhindu ei vahetata ega väljastata rahas.
  6. Kui võitja ei ole võitu vormistanud 15. septembriks 2019, kaotab ta õiguse auhinnale.
 26. Võitja ning kampaania Korraldaja allkirjastavad omavahel vastuvõtutõendi. Peale tõendi allkirjastamist ja auhinna vastuvõtmist, kaotab võitja õiguse nõuete esitamiseks kampaania läbiviijate vastu.Kampaania läbiviijad ei vastuta võimalike kulutuste/kaotuste eest, mis võivad tekkida auhindade kasutamisel pärast nende väljastamist võitjatele.

  Kampaanias osalejatel on õigus kampaania kohta päringuid ning kaebusi esitada kirjalikult kuni 15. septembrini 2019 aadressil Havas Estonia, Tartu mnt. 13, 10145, Tallinn, Eesti. Kõiki päringuid ja kaebusi võetakse arvesse ning need saavad vastuse hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul pärast nende kohaletoimetamist.

  Kampaanias ei ole lubatud osaleda ettevõtete Havas Estonia ja Mars Eesti OÜ töötajatel või nende perekonnaliikmetel. al Campaign becomes its winner, the prize shall remain in the ownership of the decision-maker of the Promotional Campaign – Mars Eesti OÜ Selle ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, on Korraldajal õigus jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata.

  Kampaaniareeglid on kättesaadavad veebilehel www.sheba.ee